piątek, 24 stycznia 2014

Powstanie polskiej normy prPN-EN 50132 - 7:2012

  W bierzącym roku rozpoczęto opracowywanie projektu polskiej wersji normy europejskiej prPN-EN 50132-7:2012 Systemy alarmowe – Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach – Część 7 : Wytyczne stosowania. 


 Projekt zdecydowały się finansować firmy Samsung TECHWIN(kooperant PISA) i MR SYSTEM.(członek PISA).
Dzięki temu obie firmy stworzyły warunki umożliwiające Polskiej Izbie Systemów Alarmowych zawarcie kolejnej umowy z Polskim Komitetem Normalizacyjnym dotyczącej opracowania projektu normy, wykonanie procedur uzgodnieniowych, zatwierdzenia i publikacji dokumentu normalizacyjnego. Zgodnie z zapisem umowy pomiędzy PISA i PKN, norma zostanie opublikowana najpóźniej do końca 2014 roku.      Norma EN 50132 – 7:2012 polepsza jakość metodyki projektowania systemów CCTV, zwiększa wymagania jakościowe telewizji przemysłowych, dostarcza nowych narzędzi wspomagających etap projektowania, a także scala wymagania i procedury testowe.
 Zmiany w stosunku do obecnie obowiązującej normy to: 
    1. Uzupełnienie i doprecyzowanie dotychczasowych wytycznych.
    2. Rozszerzenie ich o technologie IP.
    3. Wprowadzenie tematyki ochrony przed dostępem do urządzeń w warstwie fizycznej, wprowadzenie             zagadnienia integracji systemów.
    4. Szczegółowe wytyczne co do projektowania stanowiska monitoringu.
    5. Zmiany w doborze osprzętu.
 Klientom i instalatorom pozostaje nadzieja, że ten sponsoring nie spowoduje powstanie zapisów w nowej normie faworyzujących rozwiązania i/lub parametry techniczne, charakterystyczne tylko dla produktów obu firm.